formulář ke stažení: 

FormularRroOdstoupeniOdSmlouvy_PexesoTrochuJinak

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát
Internetový obchod: www.pexesotrochujinak.cz
Společnost: Radomil Hrabě
Se sídlem: Hodousice 56, 340 22 Nýrsko
IČ/DIČ: 74594966/CZ8502020494
E-mailová adresa: lucie@pexesotrochujinak.cz
Telefonní číslo: +420 721 216 490

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:
Datum objednání:
Datum obdržení:
Číslo objednávky:
Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem -……………………………………………………… a budou navráceny zpět způsobem-……………………………………………………. V případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu:
Jméno a příjmení spotřebitele:
Adresa spotřebitele:
Email:
Telefon:

V ……………………………………, Dne …………………………………………

 

______________________________________ (podpis)
Jméno a příjmení spotřebitele